รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_29
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหัวเมืองพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายเฉลิม โนจิตร ราษฎรบ้านหนองเงือก หมู่ 3 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/23996
รายละเอียด
นายเฉลิม โนจิตร ราษฎรบ้านหนองเงือก หมู่ 3 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหัวเมืองพร้อมระบบส่งน้ำ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ก.ย. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
น่าน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
7 ก.ย. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 ก.ย. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 ก.ย. 2561 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร ลลิต
11 ก.ย. 2561 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
12 ก.ย. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยาน
9 ต.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
9 พ.ย. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
24 เม.ย. 2562 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
23 เม.ย. 2562 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน ครั้ง 1
8 เม.ย. 2563 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป ตอบครั้ง 2
15 ก.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยาน
16 ต.ค. 2561 6
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
12 พ.ย. 2561 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
24 เม.ย. 2562 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยานฯ
24 เม.ย. 2562 2
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน ครั้ง 1
9 เม.ย. 2563 2
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป ตอบครั้ง 2
15 ก.ค. 2564 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
3 ก.ย. 2564 36
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร. ลลิต
3 ก.ย. 2564 36
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร. ดนุชา
3 ก.ย. 2564 36
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
6 ก.ย. 2564 37
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้