รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างถนน และฝายเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายไพบูลย์ พิทักษ์ไพรสณฑ์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/2835
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่ชุมชนธรรมชาติศึกษา เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเส้นทางคมนาคมอันตราย เกิดความยากลำบากในการนำส่งผู้ป่วยไปรักษาที่ รพ. และขาดแคลนงบประมารในการก่อสร้างฝายถาวร และปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่มีอยุ่เดิม
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 เม.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 พ.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 พ.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
8 พ.ค. 2562 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ลลิต ถนอมสิงห์
8 พ.ค. 2562 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
8 พ.ค. 2562 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท
18 ก.ค. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1 ส.ค. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10 ก.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท
25 ก.ค. 2562 6
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
13 ส.ค. 2562 8
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 ก.ค. 2562 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้