รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบวางท่อส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายยอดยิ่ง อ่อนละม่อม
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/9513
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
24 เม.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
อื่นๆ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 เม.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 พ.ค. 2562 6
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 พ.ค. 2562 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
7 พ.ค. 2562 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 พ.ค. 2562 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
5 ก.ย. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
26 ก.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
26 ก.ย. 2562 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้