รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบวางท่อส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายยอดยิ่ง อ่อนละม่อม
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/9513
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
24 เม.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
อื่นๆ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 เม.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 พ.ค. 2562 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้