รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2562_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงฝายทดน้ำและระบบประปาภูเขา
ผู้ถวายฎีกา
นายอับดุลเล๊าะ บอสู
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/9794
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
29 เม.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นราธิวาส
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 พ.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 พ.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 พ.ค. 2562 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
7 พ.ค. 2562 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 พ.ค. 2562 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้