รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_9
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญธรรม ต่อมคำ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/13084
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 มิ.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
17 มิ.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
21 มิ.ย. 2562 5
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 มิ.ย. 2562 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
21 มิ.ย. 2562 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 มิ.ย. 2562 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
30 ก.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
24 ธ.ค. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 เม.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
30 ก.ย. 2562 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
24 ธ.ค. 2562 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
9 เม.ย. 2563 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้