รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2562_5
เรื่อง
ราษฎรขอความเป็นธรรมไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย
ผู้ถวายฎีกา
นายโสภณ แจ้งสว่าง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/14215
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 มิ.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดิน
จังหวัด
เพชรบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 มิ.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 ก.ค. 2562 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
12 ก.ค. 2562 11
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
15 ก.ค. 2562 12
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
15 ก.ค. 2562 12
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
25 ส.ค. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
15 ส.ค. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
23 ก.ย. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
25 พ.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
16 ส.ค. 2562 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
25 ก.ย. 2562 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
26 พ.ค. 2563 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
29 มี.ค. 2564 215
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
29 มี.ค. 2564 215
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
1 เม.ย. 2564 218
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้