รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_10
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายชำนาญ พูลอ่อน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/17271
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ส.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 ส.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
5 ส.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
14 ส.ค. 2562 7
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
14 ส.ค. 2562 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
14 ส.ค. 2562 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
29 ส.ค. 2562
6.2
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
29 ส.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้