รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอิ่นคำ ไกลถิ่น
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/18605
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ส.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
20 ส.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
20 ส.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
20 ส.ค. 2562 1
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
28 ส.ค. 2562 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
28 ส.ค. 2562 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้