รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_16
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายคำ ยะมงคล
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/21554
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
18 ก.ย. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
20 ก.ย. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
20 ก.ย. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ก.ย. 2562 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
26 ก.ย. 2562 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 ก.ย. 2562 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
30 ม.ค. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
21 พ.ย. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
7 เม.ย. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
28 ต.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
26 พ.ย. 2562 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
9 เม.ย. 2563 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
28 ต.ค. 2562 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้