รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายคำ บัวผัด
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/27579
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 ธ.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 ธ.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 ธ.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 ธ.ค. 2562 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
11 ธ.ค. 2562 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 ธ.ค. 2562 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
11 ธ.ค. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ส.จว.พะเยา
23 เม.ย. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
30 ก.ย. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
25 ธ.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ส.จว.พะเยา
28 เม.ย. 2563 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
6 ต.ค. 2563 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
30 ธ.ค. 2563 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้