รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ผู้ถวายฎีกา
นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิชัย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/2658
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณริมแม่น้ำกก เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลท่าตอน ซึ่งประสบปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งได้รับความเสียหาย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ก.พ. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
7 ก.พ. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
11 ก.พ. 2563 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
18 ก.พ. 2563 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
19 ก.พ. 2563 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
19 ก.พ. 2563 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
12 มี.ค. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
23 มี.ค. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 เม.ย. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
17 มิ.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
24 มี.ค. 2563 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
9 เม.ย. 2563 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
18 มิ.ย. 2563 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้