รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน
ผู้ถวายฎีกา
จ่าสิบเอก วีรพงษ์ หอมนาน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/5460
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 มี.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 มี.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 มี.ค. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 มี.ค. 2563 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
9 มี.ค. 2563 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 มี.ค. 2563 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
10 มี.ค. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
9 เม.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
13 เม.ย. 2563 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้