รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_10
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองฮ่าง
ผู้ถวายฎีกา
นายพรเทพ ศรีคำสุข
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/15224
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองฮ่าง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
30 ก.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
30 ก.ค. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
3 ส.ค. 2563 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รองฯลลิต
3 ส.ค. 2563 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
10 ส.ค. 2563 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
27 ส.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
31 ส.ค. 2563 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้