รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองฮ่าง
ผู้ถวายฎีกา
นายพรเทพ ศรีคำสุข
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/15224
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้