รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_12
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางลิกา รัตนพืช
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/16533
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสันมะม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการแก้มลิงห้วยสันมะม่วง-ห้วยข้าวเม่า
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ส.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
19 ส.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
19 ส.ค. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
31 ส.ค. 2563 9
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รองเลขาธิการ ลลิต ถนอมสิงห์
31 ส.ค. 2563 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
31 ส.ค. 2563 9
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้