รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2564_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาคลองทองออก
ผู้ถวายฎีกา
นายสมบัติ เข็มทอง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/24981
รายละเอียด
นายสมบัติ เข็มทอง ราษฏร หมู่ที่ 6 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอพระราชทานโครงการพัฒนาคลองทองออก
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 พ.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
30 พ.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
30 พ.ย. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
3 ธ.ค. 2563 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รปร.
4 ธ.ค. 2563 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 ธ.ค. 2563 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
31 มี.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
24 ธ.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 ส.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
29 ธ.ค. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
7 ม.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
27 ธ.ค. 2564 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
6 ส.ค. 2564 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30 ธ.ค. 2563 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8 ม.ค. 2564 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
24 ก.พ. 2565 45
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้