รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
ผู้ถวายฎีกา
นายพันธ์ คำไผ่ประพันธ์กุล
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/1105
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 ม.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ม.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 ม.ค. 2564 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
29 ม.ค. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
29 ม.ค. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 ม.ค. 2564 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
2 เม.ย. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
25 มี.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
26 เม.ย. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
25 พ.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
7 ธ.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
26 มี.ค. 2564 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
28 ก.ย. 2564 110
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
25 พ.ค. 2564 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
7 ธ.ค. 2565 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
9 ก.พ. 2566 47
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร
9 ก.พ. 2566 47
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
9 ก.พ. 2566 47
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
24 ก.พ. 2566
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้