รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_4
เรื่อง
ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ผู้ถวายฎีกา
นายจักรภพ พุทธัง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/472
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางเพื่อช่วยเหลือราาฎรตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ และ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
หนังสือสำนักราชลงวันที่
12 ม.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
15 ม.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 ม.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
25 ม.ค. 2564 7
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
25 ม.ค. 2564 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
25 ม.ค. 2564 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
25 ก.พ. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ก.พ. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
17 ก.พ. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
1 มิ.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ก.พ. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
17 ก.พ. 2564 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
1 มิ.ย. 2564 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้