รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2564_4
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากผลกระทบของปัญหาน้ำเสียในเเม่น้ำปากพนัง
ผู้ถวายฎีกา
นายมาโนช ดวงดี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/2418
รายละเอียด
เะพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ชุมชนท้องโกงกาง เนื่องจากน้ำในแม่น้ำปากพนังและอ่าวปากพนังเน่าเสีย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 ก.พ. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
11 ก.พ. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 ก.พ. 2564 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
18 ก.พ. 2564 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
18 ก.พ. 2564 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 ก.พ. 2564 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้