รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2561_13
เรื่อง
ขอให้ทบทวนวิธีการในการดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายนิเวศ วนคุณากร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/23236
รายละเอียด
ขอให้ทบทวนวิธีการในการดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่อ จากปัญหาอุทกภัย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 ส.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้