รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นกระถินพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอนุชา โฉมฉิน
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/8660
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเด่นถินพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรวังจันทร์ อำเภอสามเงา ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง กับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 พ.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
20 พ.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
20 พ.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
4 มิ.ย. 2564 12
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
4 มิ.ย. 2564 12
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 มิ.ย. 2564 12
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
1 ก.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
1 ก.ค. 2564 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้