รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_6
เรื่อง
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุวิทย์ เตมีห์
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/9917
รายละเอียด
ด้วยนายสุวิทย์ เตมีห์ อยู่บ้านเลขที่ 13/25 ซอยหัวหิน 101 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณา เรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากปัจจุบันมีขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอและเป็นแหล่งมั่วสุมของบุคคล อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
9 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 มิ.ย. 2564 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
16 มิ.ย. 2564 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
16 มิ.ย. 2564 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
16 มิ.ย. 2564 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
29 ก.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 ส.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 ก.ค. 2564 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 ส.ค. 2564 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
10 พ.ย. 2564 67
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ ลปร.
15 พ.ย. 2564 70
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
15 พ.ย. 2564 70
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
30 ธ.ค. 2564
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้