รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2559_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ผู้ถวายฎีกา
นายจรัญ พุทธกุล
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.5/18207
รายละเอียด
นายจรัญ พุทธกุล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยเหลือราษฏรหมู่ที่ 1 5 6 ตำบลทุ่งหมอ ซึ่งขาดแคลนน้ำทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 ส.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สงขลา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 ส.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
5 ส.ค. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 ส.ค. 2559 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
9 ส.ค. 2559 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 ส.ค. 2559 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
1 มี.ค. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25 ส.ค. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสงขลา
7 พ.ย. 2559 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
15 พ.ย. 2559 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
28 พ.ย. 2559 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
26 ธ.ค. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
30 ส.ค. 2559 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสงขลา
8 พ.ย. 2559 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
18 พ.ย. 2559 4
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 ธ.ค. 2559 5
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
27 ธ.ค. 2559 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
3 เม.ย. 2562 593
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
3 เม.ย. 2562 593
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
3 เม.ย. 2562 593
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
25 เม.ย. 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้