รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2565_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายหรั่ง วงศ์จ๋อย (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/10913
รายละเอียด
นายหรั่ง วงศ์จ๋อย ราษฎรบ้านสุเม่นเหนือ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 มิ.ย. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุโขทัย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 มิ.ย. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
29 มิ.ย. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 ก.ค. 2565 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.อุศนีย์
5 ก.ค. 2565 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
5 ก.ค. 2565 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
5 ส.ค. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
22 ส.ค. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
23 ธ.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
5 ส.ค. 2565 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
22 ส.ค. 2565 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
23 ธ.ค. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้