รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2565_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม
ผู้ถวายฎีกา
นายยรรยง ธรรมโท
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/15186
รายละเอียด
ด้วย นายยรรยง ธรรมโท ราษฎรบ้านวังชิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม บริเวณบ้านวังชิ้น เพื่อทดแทนสะพานเดิมซึ่งเป็นสะพานแขวนสลิงมีข้อจำกัดในการใช้งานและไม่มีความแข็งแรง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรได้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 ส.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
อื่นๆ
จังหวัด
แพร่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ส.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
25 ส.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
6 ก.ย. 2565 9
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมศักดิ์
6 ก.ย. 2565 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
6 ก.ย. 2565 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
23 ก.ย. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
เจ้าท่า สาขาแพร่
23 ก.ย. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11 ม.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
23 ก.ย. 2565 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
เจ้าท่า สาขาแพร่
23 ก.ย. 2565 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11 ม.ค. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้