รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2551_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาคลองวังยวน
ผู้ถวายฎีกา
นายวิทยา ทองใหญ่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0005.5/14166
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
31 ก.ค. 2551
ปีงบประมาณ
2551
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้