รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2553_12
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา
ผู้ถวายฎีกา
นายสะมะแอ กูโน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0005.5/7557
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 พ.ค. 2553
ปีงบประมาณ
2553
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นราธิวาส
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้