รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2547_21
เรื่อง
ขอพรระาชทานระบบประปาขนาดใหญ่
ผู้ถวายฎีกา
นายจินดา โสมจันทร์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0005.5/16136
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 ต.ค. 2546
ปีงบประมาณ
2547
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 เม.ย. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้