รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2560_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายปองภพ วณิชศิริ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/1493
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 ส.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
17 ส.ค. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
21 ส.ค. 2560 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
24 ส.ค. 2560 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
29 ส.ค. 2560 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 ส.ค. 2560 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
30 ม.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
8 ธ.ค. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
15 ม.ค. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
11 ก.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
12 ธ.ค. 2560 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
18 ม.ค. 2561 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 ก.ค. 2561 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้