รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2560_10
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายทวีศักดิ์ จิตต์สำราญ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/5888
รายละเอียด
ราษฎรบ้านแม่ยะ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
29 ก.ย. 2560 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมบูรณ์ วงค์กาด
29 ก.ย. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 ก.ย. 2560 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้