รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2560_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุ๋ย
ผู้ถวายฎีกา
นายป้อ ใจบ่อแป้น
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/5886
รายละเอียด
นายป้อ ใจบ่อแป้น ราษฎรบ้านต้นฮ่างพัฒนา ต. บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ขอพระราชทานโครงการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุ๋ย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 ต.ค. 2560 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต
2 ต.ค. 2560 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
3 ต.ค. 2560 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
25 เม.ย. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
6 ธ.ค. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
28 พ.ค. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
16 พ.ย. 2561 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
16 พ.ย. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
6 ธ.ค. 2560 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
1 มิ.ย. 2561 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
19 พ.ย. 2561 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
19 พ.ย. 2561 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
19 มิ.ย. 2562 154
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร-ลลิต ถนอมสิงห์
19 มิ.ย. 2562 154
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. ดนุชา
21 มิ.ย. 2562 156
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
21 มิ.ย. 2562 156
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
8 ก.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้