รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_2
เรื่อง
ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (905)
ผู้ถวายฎีกา
นายอนันต์ คำโป่ง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0010/7480
รายละเอียด
ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกและขยายอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ และอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน ในพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
10 ต.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
16 ต.ค. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
16 ต.ค. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
27 ต.ค. 2560 9
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
27 ต.ค. 2560 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 ต.ค. 2560 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
22 มี.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
30 พ.ย. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำพูน
7 ธ.ค. 2560 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
8 ธ.ค. 2560 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
มูลนิธิชัยพัฒนา
9 ก.พ. 2561 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
9 ก.ค. 2561 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
มูลนิธิชัยพัฒนา
7 ก.พ. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
30 พ.ย. 2560 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำพูน
8 ธ.ค. 2560 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
12 ธ.ค. 2560 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
มูลนิธิชัยพัฒนา
9 ก.พ. 2561 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 ก.ค. 2561 7
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
มูลนิธิชัยพัฒนา
9 ก.พ. 2561 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้