รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2560_12
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่วางสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
ผู้ถวายฎีกา
นายวสันต์ วัชวงษ์ ราษฎรบ้านใหม่สวรรค์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/13799
รายละเอียด
นายวสันต์ วัชวงษ์ ราษฎรบ้านใหม่สวรรค์ ม.7 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขอพระราชทานโครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่วางสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ก.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
17 ก.ค. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
17 ก.ค. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
30 ต.ค. 2560 74
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
30 ต.ค. 2560 74
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 ต.ค. 2560 74
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 ม.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
13 ธ.ค. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
26 ต.ค. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
1 ส.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
18 ธ.ค. 2560 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
26 ต.ค. 2561 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
1 ส.ค. 2562 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
30 มิ.ย. 2563 239
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
30 มิ.ย. 2563 239
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
30 มิ.ย. 2563 239
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
22 ก.ค. 2564
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน/จังหวัด/กรมป่าไม้
27 ก.ค. 2564
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างฝายแม่วาง - ห้วยมะนาวพร้อมระบบผันน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้