รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_4
เรื่อง
นายรัด ฟักทองอยู่ ราษฎรบ้านมาบป่าแฝก ม.7 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
ผู้ถวายฎีกา
นายรัด ฟักทองอยู่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/12560
รายละเอียด
นายรัด ฟักทองอยู่ ราษฎรบ้านมาบป่าแฝก ม.7 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ม.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
19 ธ.ค. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ธ.ค. 2560 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 ธ.ค. 2560 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา
28 ธ.ค. 2560 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
28 ธ.ค. 2560 8
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้