รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ระวาน พร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายวินัย กลมกัน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/1494
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 ม.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ม.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ม.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
24 ม.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ วงค์กาด
24 ม.ค. 2561 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
24 ม.ค. 2561 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
25 พ.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
17 พ.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
9 ก.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
21 พ.ค. 2561 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 ก.ค. 2561 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้