รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_9
เรื่อง
ขอพระราชทานอาคารควบคุมน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณลำห้วยลึก อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้ถวายฎีกา
พระอธิการกระสินธุ์ อนุภทโท เจ้าอาวาสวัดแพร่แสงเทียน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล ๐๐๑๐/๕๖๔
รายละเอียด
พระอธิการกระสินธุ์ อนุภทโท เจ้าอาวาสวัดแพร่แสงเทียน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขอพระราชทานอาคารควบคุมน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณลำห้วยลึก อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของวัดและการเกษตรในพื้นที่ เนื่องจากได้มีหน่วยงานราชการเคยปรับปรุงฝายลำน้ำห้วยลึกที่มีผู้สร้างไว้เดิมแต่ในฤดูน้ำหลากได้พัดทำความเสียหายให้กับคันควบคุมน้ำ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
31 ม.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
แพร่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
8 ก.พ. 2561 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
14 ก.พ. 2561 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต ถนอมสิงห์
14 ก.พ. 2561 8
4.2
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รก-ลปร- รองสมบูรณ์ วงค์กาด
14 ก.พ. 2561 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
14 ก.พ. 2561 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
23 เม.ย. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
24 เม.ย. 2561 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้