รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_15
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร
ผู้ถวายฎีกา
นางม่วงก๋วย อัศวไกรศรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/1644
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 มี.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มี.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มี.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
16 มี.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
16 มี.ค. 2561 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
16 มี.ค. 2561 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
24 ก.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
5 มิ.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
8 มิ.ย. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท
3 พ.ค. 2561 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
13 พ.ย. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
8 มิ.ย. 2561 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
8 มิ.ย. 2561 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท
7 พ.ค. 2561 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
19 พ.ย. 2561 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้