รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2561_7
เรื่อง
ราษฎรขอให้ยุติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายสาทร สมพงศ์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.5/8308
รายละเอียด
นายสาทร สมพงศ์ ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา เรื่อง ขอให้ยุติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนื่องจากมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสถานการณ์ความต้องการการใช้น้ำในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
หนังสือสำนักราชลงวันที่
15 มี.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พัทลุง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
19 มี.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
19 มี.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
23 มี.ค. 2561 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
26 มี.ค. 2561 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 มี.ค. 2561 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้