รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2561_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อนฯ
ผู้ถวายฎีกา
นางเพ็ญศรี คำโพธิ์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/19980
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณหนองไก่เถื่อนหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยลึก โดยขุดขยายพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรประจำทุกปี
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 ก.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ก.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 ก.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
31 ก.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
2 ส.ค. 2561 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
3 ส.ค. 2561 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
4 ก.ย. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
27 ก.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
11 ก.ย. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 ต.ค. 2561 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
4 ธ.ค. 2561 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
29 ม.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
1 ต.ค. 2561 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
17 ก.ย. 2561 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
24 ต.ค. 2561 4
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
6 ธ.ค. 2561 2
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
29 ม.ค. 2564 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
12 พ.ย. 2564 200
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ ลปร.
7 ม.ค. 2565 246
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้