รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_21
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายชารี ชาริดา
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/21689
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 ส.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 ส.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 ส.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 ส.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ วงค์กาด
17 ส.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
17 ส.ค. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
8 ต.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
20 ก.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
15 พ.ย. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
14 ธ.ค. 2561 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
3 ส.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
26 ก.ย. 2561 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
19 พ.ย. 2561 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
21 ธ.ค. 2561 6
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
13 ก.ย. 2562 29
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้