รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2562_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการเเก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างถนน
ผู้ถวายฎีกา
นายฐานะชัย ภักดี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/15023
รายละเอียด
เพื่อเเก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรบ้านศาลาเเม็ง หมู่ที่ 3 และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลคลองเฉลิม เนื่องจากขาดแคลนนำ้อุปโภคบิรโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 ก.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
อื่นๆ
จังหวัด
พัทลุง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
8 ก.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
10 ก.ค. 2562 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 ก.ค. 2562 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
10 ก.ค. 2562 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
10 ก.ค. 2562 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้