รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2562_13
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่พร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายแสวง ใจวังโลก
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/16535
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
24 ก.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
31 ก.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
31 ก.ค. 2562 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 ส.ค. 2562 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
5 ส.ค. 2562 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
5 ส.ค. 2562 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
30 ส.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 ก.ย. 2562 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้