รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2563_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการแก้ไขปัญหาคลองกลายและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ผู้ถวายฎีกา
นายประยงค์ เเก้งคง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/4899
รายละเอียด
นายประยงค์ เเก้งคง ราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอพระราชทานโครงการแก้ไขปัญหาคลองกลายและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ตำบลนบพิตำ ตำบลนาเหรง ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ และบางส่วนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากน้ำท่วมในฤดูฝนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูเเล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 ก.พ. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้