รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2563_4
เรื่อง
ขอให้ยุติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายวันชัย มาศทอง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/10547
รายละเอียด
ด้วยนายวันชัย มาศทอง ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา เรื่อง ขอให้ยุติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเวนคืนที่ดินของราษฎร และความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เปลี่ยนเเปลงไป
หนังสือสำนักราชลงวันที่
9 มิ.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
12 มิ.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 มิ.ย. 2563 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 มิ.ย. 2563 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
17 มิ.ย. 2563 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 มิ.ย. 2563 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้