รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_9
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงกาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ผู้ถวายฎีกา
นายเสน่ห์ อนุวงค์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/12185
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
29 มิ.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ก.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 ก.ค. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
13 ก.ค. 2563 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
13 ก.ค. 2563 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
13 ก.ค. 2563 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
5 ส.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
10 ส.ค. 2563 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้