รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2564_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงารเกี่ยวกับเเหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายฉลอง อ่อนรักษ์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/437
รายละเอียด
นายฉลอง อ่อนรักษ์ ราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 ม.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สงขลา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
13 ม.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 ม.ค. 2564 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
18 ม.ค. 2564 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รปร.
18 ม.ค. 2564 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 ม.ค. 2564 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 มี.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8 ก.พ. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสงขลา
22 ก.พ. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
19 มี.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
25 มี.ค. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
12 พ.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8 มี.ค. 2564 21
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสงขลา
22 ก.พ. 2564 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
22 มี.ค. 2564 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
29 มี.ค. 2564 3
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
14 พ.ค. 2564 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
26 ส.ค. 2564 76
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
31 ส.ค. 2564 79
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 ส.ค. 2564 79
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้