รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2563_5
เรื่อง
การใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินเเดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/14597
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
13 ก.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้