รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายธม งาเนียม
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/9064
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง กับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 เม.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กำแพงเพชร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
19 เม.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
20 เม.ย. 2564 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 พ.ค. 2564 12
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
5 พ.ค. 2564 12
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
5 พ.ค. 2564 12
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกำแพงเพชร
31 พ.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
10 มิ.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดกำแพงเพชร
31 พ.ค. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
11 มิ.ย. 2564 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้