รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_9
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายพร สาต๊ะ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/8037
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลดงดำ อำเภอลี้ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
28 เม.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 พ.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 พ.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 พ.ค. 2564 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
11 พ.ค. 2564 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 พ.ค. 2564 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
2 มี.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำพูน
24 พ.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
9 มิ.ย. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำพูน
10 มิ.ย. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
22 มิ.ย. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
8 ต.ค. 2564 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมพลังงานทดแทน
10 มี.ค. 2565 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
18 เม.ย. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำพูน
24 พ.ค. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
9 มิ.ย. 2564 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำพูน
10 มิ.ย. 2564 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
22 ก.ค. 2564 23
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
8 ต.ค. 2564 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมพลังงานทดแทน
10 มี.ค. 2565 1
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
18 เม.ย. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้