รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_15
เรื่อง
ขอพระราชทานความเป็นธรรมกรณีก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายพิทักษ์ชัย รักสุข
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/11033
รายละเอียด
ด้วย นายพิทักษ์ชัย รักสุข ราษฎรบ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานความเป็นธรรมเรื่องที่ดินและทรัพย์สินของวัดแม่แคม กรณี หน่วยงานราชการได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 มิ.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดิน
จังหวัด
แพร่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 มิ.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
25 มิ.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
29 มิ.ย. 2564 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
29 มิ.ย. 2564 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 มิ.ย. 2564 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
8 ก.ค. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
8 ก.ค. 2564 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้